sobota 21. dubna 2018

CHKO a NP Šumava

Města a obce

Zajímavá místa

Rozhledny

Jezera
Slatě
Hrady a zámky
Církevní památky
Muzea
Informační centra
Městská kulturní střediska
Dopravní spojení
Počasí

  Církevní památkyVyšší Brod - cisterciácký klášter


    Vyšebrodský klášter je od druhé poloviny 13. století duchovním centrem jižních Čech. Klášter založený Vokem z Rožmberka v roce 1259 sloužil jako rodové pohřebiště. Od 13. do 17. století zde bylo pochováno deset generací této rodiny. Po založení kláštera sem byli povoláni mniši z cisterciáckého kláštera v rakouském Wilheringu u Lince. Cisterciáci jsou rozvinutou větví benediktinů. V roce1422 byl klášter dobyt husity, ale tehdy již poměrně rozsáhlé panství kláštera nebylo příliš poškozeno. V roce 1941 byli řeholníci z kláštera vyhnáni nacisty a v roce 1950 byl komunisty klášter zrušen. Od roku 1990 je klášter opět vlastnictvím řádu cisterciáků a zdejší komunita mnichů se snaží o obnovení řeholního života. Od roku 1995 je areál kláštera národní kulturní památkou.

Klášterní areál tvoří vlastní klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Anny, opatství a hospodářské budovy.

Klášterní knihovna - barokní knihovna z roku 1757 je třetí největší knihovnou u nás. Je v ní uloženo na 70 000 svazků, z toho 205 rukopisů na pergamenu, 1006 rukopisů na papíře a 400 svazků prvotisku do roku 1500. Sály knihovny jsou zdobené nástropními malbami Lukáše Vávry.

Klášterní obrazárna - obrazárna s gotickými obrazy např. Mistra Vyšebrodského.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - stavba klášterního kostela byla zahájena krátce po založení kláštera a dokončit se ji podařilo až zhruba po sto letech (v polovině 14. století). Nachází se zde rodinná hrobka Rožmberků s pozůstatky více než čtyřiceti dospělých jedinců a neurčitého počtu dětí. Kostel má osm oltářů a dvoje varhany.

Kaple sv. Anny - původně gotická kaple byla zbarokizována v roce 1648.

Bývalé druhé opatství - v raně barokním opatství z roku 1641 je umístěno Poštovní muzeum (pobočka Poštovního muzea v Praze).

                  Vyšší Brod
                  Vyšší Brod - Poštovní muzeum


Zajímavosti v okolí
(orientační vzdálenosti vzdušnou čarou)

5.7 km       Lipenská přehrada - hráz
6.3 km       Lipno nad Vltavou 


   

 ukaž na mapě

 


Reklama

www.npsumava.cz

www.hajovnacenkovapila.cz

www.hotely.cz

 

 

           Počet návštěv:   190477 © 2007 - 2018   Josef Šperl Počet otevřených stránek:   190477