sobota 21. dubna 2018

CHKO a NP Šumava

Města a obce

Zajímavá místa

Rozhledny

Jezera
Slatě
Hrady a zámky
Církevní památky
Muzea
Informační centra
Městská kulturní střediska
Dopravní spojení
Počasí

  CHKO a NP Šumava

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Šumava


    CHKO Šumava byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR 27.12.1963. V době svého vzniku byla se svými 168 654 ha největším chráněným územím tehdejšího Československa. V roce 1990 byla zapsána do seznamu UNESCO v Paříži jako Biosférická rezervace Šumava. Nejcennější část území CHKO byla v roce 1991 vyhlášena národním parkem, čímž došlo ke zmenšení rozlohy CHKO na 99 624 ha. Dnes plní tato oblast především funkci ochranného pásma národního parku. Na území, které se rozkládá v nadmořské výšce od 498 m n. m. (Víteň) do 1362 m n. m. (Boubín) žije 21 000 obyvatel a je rozděleno do čtyřech zón, přičemž I. zóna je přírodně nejhodnotnější. Součástí tohoto území jsou také přírodní rezervace a přírodní památky, zajišťující dlouhodobé pozorování a ochranu vzácných biotypů:

Národní přírodní rezervace

     
Bílá strž 1972 79 ha
Boubínský prales 1858 666 ha
Černé a Čertovo jezero 1911 175 ha
Velká niva 1989 120 ha
     

Přírodní rezervace

     
Amálino údolí 1994 81 ha
Čertova stráň 1992 20 ha
Datelovská strž 2003 6 ha
Hamižná 1995 15 ha
Házlův kříž 1992 70 ha
Chřepice 1994 17 ha
Kepelské mokřady 1995 68 ha
Kyselovský les 1995 7 ha
Lakmal 2003 41 ha
Losenice 1998 3 ha
Městišťské rokle 1994 169 ha
Milešický prales 1989 8 ha
Nebe 1995 14 ha
Pateříkova Huť 2003 7 ha
Prameniště 1994 335 ha
Pravětínská Lada 2000 49 ha
Rašeliniště Borková 1995 47 ha
Svobodova niva 1996 9 ha
Zátoňská hora 1989 49 ha
Zelensý luh 2003 17 ha
Zhůřská pláň 2000 132 ha
Zhůřský lom 1999 1 ha
     

Národní přírodní památky

     
Blanice 1989 295 ha
     

Přírodní památky

     
Jasánky 1992 105 ha
Jilmová skála 1985 8 ha
Královský hvozd 1991 2021 ha
Lipka 1933 1 ha
Křišťanov - Vyšný 1989 4 ha
Malý polec 1982 11 ha
Multerberské rašeliniště 1992 9 ha
Pasecká slať 2000 90 ha
Pestřice 1992 107 ha
Pod Popelní horou 1985 6 ha
Poušť 1992 47 ha
Prameniště Hamerského potoka 1992 55 ha
Račínská prameniště 1992 123 ha
Svatý Tomáš 1992 53 ha
Velké Bahno 1992 86 haNárodní park (NP) Šumava


    Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z CHKO Šumava. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním parkem v ČR. Za svoji atraktivitu vděčí NP kromě jiného i dlouholeté existenci železné opony, která na několik desetiletí zmrazila působení člověka v hraničních oblastech a dala tak prostor přirozenému vývoji krajiny. Uprostřed Evropy vznikl unikátní přírodní celek jehož hodnoty si bezesporu zaslouží ochranu. Oblast Šumavy a Bavorského lesa tvoří společně jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Území NP leží v nadmořské výšce od 600 m n. m.(údolí Otavy u Rejštejna) do 1378 m n. m. (Plechý) a trvale zde žije kolem 2000 obyvatel. Podle stupně ochrany přírody je NP rozdělen do tří zón:

I. zóna - přísná přírodní - 13% z celkové plochy
zahrnuje nejcennější části, území je ponecháno přirozenému vývoji bez vlivu člověka, platí zde zákaz vstupu mimo vyznačené trasy

II. zóna - řízená přírodní - 83% z celkové plochy
člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy

III. zóna - okrajová - 4% z celkové plochy
území značně pozměněné člověkem, osídlené nebo hospodářsky kultivované oblasti zejména obce, jejich okolí a zemědělské plochy

Vzácné lokality NP z hlediska ochrany rostlin a živočichů (15 000 ha) jsou navíc zahrnuty do šesti klidových území, ve kterých se lze pohybovat pouze po vyznačených turistických stezkách.

Klidová území: Modravské slatě
  Plesná – Ždánidla
  Kaňon Křemelné
  Zhůřecká slať – Mezilesní slať
  Vltavský luh
  Trojmezná – Plechý – Smrčina 


   

  


Reklama

www.npsumava.cz

www.hajovnacenkovapila.cz

www.hotely.cz

 

 

           Počet návštěv:   190497 © 2007 - 2018   Josef Šperl Počet otevřených stránek:   190497